Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2023-01-15