Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Taler: Torkjell Halvorsen

Søndagsmøte

Bjerkely menighet, 2023-05-07

Ved: ANDRE