Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 23.søndag i treenighetstiden

Bjerkely menighet, 2022-11-13