Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte – Jon Magne Sønstabø

Bjerkely menighet, 2023-01-22