Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte – Jon Magne Sønstabø

Bjerkely menighet, 22. januar, 2023