Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte med Morten Heum

Bjerkely menighet, 2022-12-18