Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Treenighetssøndag

Bjerkely menighet, 12. juni, 2022