Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Treenighetssøndag

Bjerkely menighet, 2022-06-12