Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Dovik-kirke-1024x680-1-aspect-ratio-16-9
Dovik-kirke-1024x680-1-aspect-ratio-9-16

Riving av Døvik kirke

Menighetsmøte har tidligere vedtatt at Døvik kirke skulle tas ned. Det var imidlertid et ønske om å ta hensyn til å avhende dette på en måte som menigheten kunne akseptere.

Lokal interesse

Det ble tidlig klart at vi hadde en interessent ( Øyvind Skjeggerød )på Nordre Fossan Mølle. Kirkebygget var tenkt gjenreist i tilknytning til møllens historiske bygninger og det var gitt byggetillatelse fra Tønsberg kommune.

Så skjedde det at primus motor for dette prosjektet ble syk og døde etter kort tid, og det ble ikke aktuelt for de etterlatte å ta prosjektet videre.

 

Ny kontakt

Aleksander Stav fra Hadeland var svært interessert, og det ble opprettet avtale med han om at alt skulle fjernes før 1 aug. 22. Det ble også krevd depositum på kr 30.000 kr som i sin helhet skulle gå til å løfte ned taket på bygget. Dugnadsgjengen bygde også stillaser på begge sider av bygget. Slitasjen var utlånt uten vederlag av vår gode nabo Frico. Det ble også kjørt noen hengere på dugnad med avfall til gjenbrukstasjon. O Askjer har stilt opp en lang dag med stor kranbil og løftet av tak og tatt ned vegger. Stor takk til han, som har stilt opp for menigheten helt gratis.

Bygget skal repareres og settes opp slik det er. Det er ikke langt unna Granavollen og søsterkirkene på Gran på Hadeland. Den skal bli et naturhus, som man kan bo i og dyrke planter/ grønnsaker i. Det er tenkt å drive utleie via Airbnb. Bygget får ett tak av polykarbonat.

Økonomi

For å få revet gamle Døvik kirke hadde arbeidsgruppa to alternativer.

Alt 1. Benytte seg av tilbud på riving fra entreprenør     –     230 000 kr                                    

Alt 2. Gjøre alt selv, på dugnad

Av kjøper ble det krevd ett depositum på 30.000 som skulle gå til å demontere bygget. Videre tok dugnadsgjengen 6.000 for oppsetting av stilas og 10.000 for bortkjøring av dårlige materialer.       

Depositum                                                              +     30 000 kr

Oppsetting av stillaser                                         +       6 000

Bortkjøring av dårlige materialer                      +     10 000 kr

Totalt                                                                       +    46 000 kr

Når man har valgt alternativ 2. ble det ett gledelig positivt resultat for menigheten.

En stor takk til alle som har bidratt.