Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1.Juledag

Bjerkely menighet, 2023-12-25