Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9. August – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 9. august, 2022