Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9. August – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2022-08-09