Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familiegudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2. oktober, 2022