Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familiegudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2022-10-02