Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Espen Ottesen

Bjerkely menighet, 2023-11-19