Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Allehelgensdag

Bjerkely menighet, 6. november, 2022