Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Allehelgensdag

Bjerkely menighet, 2022-11-06