Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Påske 2023

Gudstjeneste – Skjærtorsdag – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2023-04-06

Bibelbok/tema: Påsketiden