Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sondagsskole-Dalane-menighet-scaled-aspect-ratio-16-9
Sondagsskole-Dalane-menighet-scaled-aspect-ratio-9-16

Aktiviteter

På søndager

Velkommen til oss, søndager klokken 11:00! Se kalender.
Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form.
På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også.
Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord og på en god måte.

Søndagsskole

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden.

Under våre søndager og søndagsmøter er det søndagsskole. Den starter kl 11.00 og foregår i 1.etasje på bedehuset

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål kan du kontakte prest Olaf Engestøl på telefon: 902 04 138

Evangeliseringsarbeid

Vi har en iranske evangelist som på flere måter evangeliserer overfor særlig persisktalende innvandrere, men også en del overfor andre folkegrupper og nordmenn.

Det holdes jevnlige møter i Stavanger, og en del av arbeidet skjer i Egersund, Vennesla, Kristiansand og tidvis andre steder. Arbeidet inkluderer forkynnelse, veiledning, bønn, vitnetjeneste, familierådgivning, tolkehjelp og råd i asylsaker m.m. Også telefonisk veiledning og bønnetjeneste.

Hvis du ønsker mer informasjon eller kontakt med evangelistene, ta kontakt med en i eldsterådet.

Misjon

Sammen med de andre DELK-menighetene driver menigheten misjon. Du kan lese mer om vårt misjonsarbeid her.