Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibel-1-aspect-ratio-16-9
Bibel-1-aspect-ratio-9-16

Trosgrunnlag

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

Vi mener at følgende bekjennelsesskrifter uttrykker hovedpunktene i Bibelen: Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske konfesjon og Luthers lille katekisme.

Bibelen og disse bekjennelsesskriftene forplikter alle menigheter, tillitsvalgte, ansatte og medarbeidere i DELK (se DELKs Grunnregler §1).

Vi ønsker i tillegg å understreke følgende:

  • Vi tror at Guds ord, forkynt som lov og evangelium, er det virkemiddel Gud bruker når han samler og bygger sin menighet.
  • Vi tror at vi blir Guds barn og rettferdiggjort for Jesu skyld ved troen alene, og at frelsen utelukkende er Guds verk og ikke vår gjerning. En kristen er samtidig synder og rettferdig, og er både fullkomment fri fra loven, samtidig som han elsker og innretter seg etter Guds hellige lov.
  • Vi tror at Guds Ånd blir gitt gjennom Guds ord og sakramenter. Guds folk kjennes derfor på at de samles om nådemidlene, som er Guds ord, dåp og nattverd.
  • Vi tror at det kristne livet består i å følge Jesus når vi lever i Ånden. En kristen lever et liv i takk, lovsang og tilbedelse til Gud og i kjærlighet til sin neste gjennom formidling av Guds ord og diakonale kjærlighetsgjeringer.

DELKs grunnregler og andre viktige ressursdokumenter finner du i vår ressursbank.