Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bedehuset-i-Johan-Fayers-gate-5-i-Egersund-scaled-aspect-ratio-16-9
Bedehuset-i-Johan-Fayers-gate-5-i-Egersund-scaled-aspect-ratio-9-16

Kontaktinformasjon

Menigheten samles på Bedehuset i Egersund. Adressen er Johan Feyersgate 5, 4370 Egersund.

Menighetens ledes av et eldsteråd med to eldste og en prest. Disse kan kontaktes via mobil eller e-post:

Eldste:
Jostein Vik:
Epost: jostei-v@online.no Tlf:908 73 780
Per Emanuel Valand:
Epost: per.valand@dabb.no Tlf: 976 86 047

Olaf-Engestol-scaled-aspect-ratio-35-40

Olaf Engestøl

Prest
90204138