Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bedehuset-i-Johan-Fayers-gate-5-i-Egersund-scaled-aspect-ratio-16-9
Bedehuset-i-Johan-Fayers-gate-5-i-Egersund-scaled-aspect-ratio-9-16

Om Dalane menighet

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har møter og gudstjenester annenhver søndag i Egersund bedehus.
Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer.

 

Menigheten ledes av et eldsteråd som består av presten og to eldste.
Prest: Olaf Engestøl
Eldste: Jostein Vik og Per Emanuel Valand