Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 – Familiemøte ved Helene Johansson og Erling Rantrud

Bjerkely menighet, 2023-06-17