Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 – Gudstjeneste del 1

Bjerkely menighet, 2023-06-18