Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 -Gudstjeneste del 2

Bjerkely menighet, 2023-06-18