Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 – La ditt navnet ditt Helliges

Bjerkely menighet, 2023-06-17