Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 – Misjonsmøte Tale ved Øyvind Barlaup

Bjerkely menighet, 2023-06-18