Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vinter-pa-KJV-5-Astrid-scaled-aspect-ratio-16-9
Vinter-pa-KJV-5-Astrid-scaled-aspect-ratio-9-16

Langgata kirke vinteren 2024

Her er oversikt over det som skjer i kirken denne vinteren.

Dette skjer i Langgata kirke vinteren 2024:

 • Nyttårsdag – 1. januar kl 11.00: Tale ved Gunnar Borge. Roald Bjaanes er organist, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.
 • Søndag 8. januar: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 14. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.
 • Søndag 21. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale og musikk ved Alf Henrik Engen. Det er kollekt til DELKs skoledrift.
 • Søndag 28. januar kl 18.00 – såmannssøndag: Felleskirkelig møte i Metodistkirken i forbindelse med Bibeldagen.
  Årets tema: Bibler til DEN PERSISKE GULF
  Tidl. generalsekretær for Bibelselskapet, Stein Mydske, preker og informerer om årets prosjekt.
  Mye sang og musikk. Øyvind Sundberg og FHH spiller. Sangere fra Kirka i Stallen. Hilde Sanden-Bjønness leder.
  Offer tas opp til trykking av bibler til Gulfen.
 • Søndag 4. februar: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 11. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Østfold menighet, Boe Johannes Hermansen. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til prestetjenesten.
 • Søndag 18. februar: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 25. februar kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Tale ved Georg S. Helen Thorvaldsen spiller, Julie med familie deltar med sang og musikk, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
 • Fredag 1. mars kl 19 i Betel, Storgata 70 A: Kvinnenes internasjonale bønnedag – felleskirkelig samling for kirker og menigheter i Horten. Det inviteres til sosialt samvær kl 18.00.
 • Søndag 3. mars: Ingen samling i Langgata kirke.
 • Søndag 10. mars kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved tilsynsmann Bertil Andersson. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.
 • Tirsdag 12. mars kl 19.00: Menighetens årsmøte.
 • Maria budskapsdag – søndag 17. mars kl 11.00 : Gudstjeneste med nattverd ved prest i Kristiansand menighet, Mikael Bruun. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELK Ung.
 • Palmesøndag – 24. mars kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved vår prest, Erling Rantrud. Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til DELKs barne- og familiearbeid.
 • Skjærtorsdag, 28. mars kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes spiller orgel, og det er ofring til DELKs skoledrift.
 • Langfredag, 29. mars kl 09.00: Jesu lidelseshistorie gjennom tekster, salmer og musikk. En bibelgruppe har ansvaret for samlingen. Roald Bjaanes er organist.
 • 2. påskedag, 1. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker og Grete Ludvigsen leser tekstene. Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken, og det er ofring til prestetjenesten.

Her er oversikt over hverdagsaktiviteter i kirken vår denne vinteren:

Bildet: Vinter på Karljohansvern – akvarell 2016 av Eli Rudland Næss.