Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_20220116_104841-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_20220116_104841-scaled-aspect-ratio-9-16

Bli med

Ønsker du å bidra i menigheten?

Mesteparten av arbeidet i menigheten gjøres av frivillige. Av aktuelle oppgaver er:

  • Klokker
  • Møteleder
  • Velkomstkomite
  • Pianist
  • Bevertningskomitee
  • Styremedlem
  • Tilrettelegger
  • Ansvarlig for nettsider
  • Lydteknikker
  • Søndagsskolelærer.

Ta gjerne kontakt med prest Olaf Engestøl om det er noe du kan tenke deg å bidra med.

Olaf-Engestol-scaled-aspect-ratio-35-40

Olaf Engestøl

Prest
90204138