Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_20220116_125526-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_20220116_125526-scaled-aspect-ratio-9-16

Om Jæren menighet

DELK-Jæren er en menighetsplanting på Nord Jæren, vi har våre samlinger annenhver søndag kl 11 på Elim Nordkirken i Sandnes. Menigheten er en del av Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn(DELK) som er Norges eldste lutherske kirkesamfunn. Siden oppstarten 13.01.2019 har vi samles om Guds ord annenhver søndag, og har månedlige bibeltimer.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form. På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også. Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord og på en god måte. På samlingene våre er det søndagsskole for barna under prekenen og kirkekaffe i etterkant der vi blir mer kjent med hverandre.