Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2-Sondagsskole-scaled-aspect-ratio-16-9
2-Sondagsskole-scaled-aspect-ratio-9-16

Aktiviteter

På søndagene

Velkommen til oss på søndager klokken 11:00!
Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form.
På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også.
Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord og på en god måte.

Søndagsskole

Under våre møter og gudstjenester er det søndagsskole. Barna er mellom null og syv år.
Vi har flere søndagsskolelærere, og kontaktperson er Rebekka Berland:

Epost: rebekka_valand@hotmail.com
Telefon: 930 43 575

Misjon

Sammen med de andre DELK-menighetene driver menigheten misjon. Du kan lese mer om vårt misjonsarbeid her: Misjonsarbeidet i DELK

Kalender
3. mars 2024
Jæren menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale: Knut Alfsvåg

10. mars 2024
Jæren menighet 11:00

Gudstjeneste

Tale: Per Emanuel Valand

17. mars 2024
Jæren menighet 11:00

Søndagsmøte

Tale: Paul Odland

20. mars 2024
Jæren menighet 19:00

Bibelsamling

24. mars 2024
Jæren menighet 11:00

Gudstjeneste

Prest: Olaf Engestøl