Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

Søndag kl. 11

Menighetens hovedsamling er gudstjenestene og møtene søndag formiddag. Sammen med presten står frivillige fra menigheten for gjennomføringen av samlingene. I gudstjenestene følger vi tradisjonell liturgi, og det feires nattverd på de fleste gudstjenester. På søndagsmøtene får vi ofte høre eller se glimt fra DELKs misjonsarbeid. Vekslingen mellom gudstjenester og møter gir et rikt og variert menighetsliv.

Andre arrangement

Innimellom arrangeres det bibeltimer på ukedager, kvelder der vi leser Bibelen sammen, og temahelger eller seminarer. Vi har også flere bibelgrupper i menigheten – ta gjerne kontakt med presten om du ønsker å bli med i en gruppe.

For barn

DELK Jæren er en flergenerasjonsmenighet. Søndagsskole og trosopplæring er derfor en viktig del av vårt menighetsliv. Vi ønsker at barna skal kjenne seg som en del av «storfamilien». Barna deltar i gudstjenesten frem til prekenen, før de går til søndagsskolerommet. Der får de høre søndagens tekst tilrettelagt for barn, etterfulgt av en aktivitet eller lek. Barna kommer tilbake rett før nattverden og inviteres til å delta i denne, og gudstjenesten avsluttes med hele menigheten samlet.

Kirkekaffen

Hver søndag tar vi med oss litt kaffemat hver til et felles matbord, og så ønskes alle velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten. De fleste pleier å bli igjen en stund, og det er derfor en flott mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Dette betyr mye i en menighet som vår, der vi ikke tilhører samme bygd eller lokalmiljø, men kommer fra ulike steder på Jæren og Stavanger-området.

Ut i verden

Opplæring i og kunnskap om Guds ord holdes høyt i menigheten. Visjonen til DELK: «I Jesus – For hverandre – Ut i verden» minner oss om at budskapet om Jesu frelse skal ut til alle. Vi håper at stadig flere kan finne et åndelig hjem i menigheten. Sammen med de andre DELK-menighetene driver vi også misjon. Du kan lese mer om vårt misjonsarbeid her: Misjonsarbeidet i DELK.