Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lederskap og ansatte

Menigheten ledes av et menighetsstyre som består av prest Olaf Engestøl og eldste Stig Syvertsen. Disse har også det åndelig lederskapet i menigheten.

Olaf-Engestol-scaled-aspect-ratio-35-40

Olaf Engestøl

Prest
90204138
Stig-J-F-Syvertsen-aspect-ratio-35-40

Stig Syvertsen

Eldste og vikarprest
91582470