DELK Jæren

DELK-Jæren er en menighetsplanting på Nord Jæren, vi har våre samlinger annenhver søndag kl 11 på Elim Nordkirken i Sandnes. Menigheten er en del av Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn(DELK) som er Norges eldste lutherske kirkesamfunn. Siden 2019 har vi samles om Guds ord annenhver søndag.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form. På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også. Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord og på en god måte.

På samlingene våre er det søndagsskole for barna under prekenen og kirkekaffe i etterkant der vi blir mer kjent med hverandre.

Menigheten styres av et interimsstyre bestående av May-Britt Lerstøl, Torgeir Bygstad, Jan Roald Dahlstrøm og Olaf Engestøl. Inntil menigheten blir etablert som selvstendig menighet ivaretar eldsterådet i Dalane menighet hyrde- og læreansvaret i menigheten.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Gjesdalveien 10, Sandnes

Prest Olaf Engestøl

Telefonnummer: 902 04 138 Epost: olaf.engestoel(at)delk.no

Oversikt over møter og gudstjenester finner du på sidene til Dalane menighet i Egersund: https://dalanemenighet.delk.no/