Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonsgruppa