Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

I Jesus
For hverandre
Ut i verden