Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

10ar-DSC_5815-kopi-scaled-aspect-ratio-16-9

10 års jubileum

DELK Østfold markerte sitt 10 årsjubileum i Hauges Minde søndag 23. august 2020.

Dagen startet med gudstjeneste hvor tilsynsmann Bertil Andersson talte over dagens tekst og menighetens prest Boe Johannes Hermansen forrettet. Det var nattverd.

Etter gudstjenesten var det festsamvær hvor Fossnes-kvartetten bidro med fin sang, Bertil Andersson var blant dem som bragte en hilsen og det ble blant annet ble servert marsipankake.

Boe Johannes Hermansen hadde laget en historikk. Han var med fra oppstarten og fortalte om den nød folk i Østfold opplevde i Den norske kirke og behovet for et nytt kirkelig fellesskap. DELK – som det eldste lutherske frikirkesamfunnet i landet – ble derfor ønsket velkommen til ha gudstjenester i Østfold. Den første ble holdt søndag 14. september 2008 i Bethania bedehus i Sarpsborg. Dette ble oppstarten til et regelmessig gudstjenestetilbud i DELK-regi.

Det ble etter hvert sendt en skriftlig anmodning til hovedstyret i DELK om etablering av en menighet i Østfold. I møte 4. juni 2010 ble det fattet vedtak, og 29. august samme år var det etableringsgudstjeneste i Rolvsøy kirke, med godt over 200 tilstede. Der innsatte daværende tilsynsmann Herman Næss Boe Johannes Hermansen som menighetens prest og Haavard Kirkeng og Odd Kleiven som eldste.

Fra 2017 har Olav I. Markussen og Karstein Sletteng vært menighetens eldste.

I tillegg har menigheten et arbeidsutvalg bestående av Reidun Bugge og Solveig Norén.

Ragnar Andersen er vikarprest, noe han har vært hele perioden.

DELK Østfold har gudstjenester på alle søndager og helligdager, minus en søndag i måneden, hvor det er møte. Samlingene holdes vekselsvis på Missingmyra bedehus og bedehuset Hauges Minde. Medlemstallet lå ved starten av dette året på 74.

Menigheten har ansatt en diakonikoordinator, har diakoni- og misjonsutvalg og flere misjonsavtaler. Bibelhelger arrangeres hvert semester. Nærradioarbeid er også en del av virksomheten. Menigheten har vært faddermenighet for en ny DELK menighet i Troms og Finnmark, som er etablert dette året.

– Det er mange som gir positive tilbakemeldinger på det gode fellesskapet og den positive holdningen som finnes i DELK-Østfold, påpekte Hermansen i sin 10 årsberetning.

10ar-DSC_5814-scaled-aspect-ratio-16-9

Bildegalleri