Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Diakoni-aspect-ratio-16-9
Diakoni-aspect-ratio-9-16

Diakoni- og misjonstjenesten

Bli bedre kjent med vårt arbeid og hvordan du kan bidra

Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste forankret i Guds ord og sakramentene.

Menigheten kalles til å bygge et fellesskap som i Kristi kjærlighet tjener mennesker i ord og handling.

Diakonien skal på en særlig måte rettes mot dem som har utfordringer og vanskeligheter.