Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

PSX_20170217_223823-1024x576 Nord Troms øm

Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. – 5. februar 2017, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer.

Alle samlingene ble holdt på LHL-bygget på Storslett i Nordreisa.

Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen.

Lørdag var det bibeltimer med temaene:
”Hva kjennetegner den kristne kirke?”
og
”Hvilke kirkelige utfordringer står vi overfor i dag?”.

Søndag formiddag var det gudstjeneste med skriftemål og nattverd, hvor Hermansen talte over dagens tekst om den lamme mannen.
Vel 40 personer deltok i samlingene.

DELK i Nord – program for våren 2017

Nordreisa: 4. – 5. februar: Boe Johannes Hermansen

Nordreisa: 4. – 5. mars: Ottar Endresen

Nordreisa: 01. – 02. april: Ragnar Andersen

Alta: 22. – 23. april: Arild Minnesjord

Nordreisa: 13. mai: (konfirmasjonsgudstjeneste) Boe Johannes Hermansen

Alta: 14. mai: Boe Johannes Hermansen

Nordreisa: 10. – 11. juni: Olaf Engestøl