Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Stortingssalen-til-sak-om-konverteringsterapi-aspect-ratio-16-9
Stortingssalen-til-sak-om-konverteringsterapi-aspect-ratio-9-16

Høringssvar om forbud mot konverteringsterapi

DELK har sammen med organisasjonene Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Indremisjonsforbundet avgitt sitt høringssvar til høringsnotatet om forbud mot konverteringsterapi.

Her er utdrag fra høringssvaret.

Generelt mener vi at det fremlagte lovforslaget står i fare for å krenke religionsfriheten, samvittighetsfriheten og foreldreretten – i tillegg til voksne menneskers autonomi og selvbestemmelsesrett. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å lytte nøye til kritiske innvendinger. I vårt forrige høringssvar stilte vi oss skeptiske og spørrende til behovet for å regulere konverteringsterapi i dagens Norge. Denne vurderingen blir fra vår side forsterket når departementet nå foreslår «et mer vidtrekkende forbud mot konverteringsterapi».

Mye av det som er sendt inn nå, ble også lagt frem i et høringssvar til regjeringen Solbergs høringsnotat om samme sak. Flere viktige innspill den gang er ikke blitt tatt til følge skrives det i høringssvaret.

Trykk på lenken nedenfor for å lese hele høringssvaret: