Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fra-innsettelsen-1024x680-Nye-eldste-om-aspect-ratio-16-9
Fra-innsettelsen-1024x680-Nye-eldste-om-aspect-ratio-9-16

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september 2017 innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet.

Den høytidelige handlingen skjedde under gudstjenesten i bedehuset Hauges Minde og ble foretatt av tilsynsmann Rolf Ekenes. Ellers deltok prestene Boe Johannes Hermansen og Ragnar Andersen i forbønnshandlingen.

Sentrale personer under innsettelse av nye eldste i DELK-Østfold, fra venstre Boe Johannes Hermansen, Olav Markussen, Rolf Ekenes, Karstein Sletteng og Ragnar Andersen.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, hvor flere bragte sine hilsener.
Samtidig ble Haavard Kirkeng takket for sin tjeneste som eldste, og overrakt bok og blomster. Kirkeng slutter på grunn av helsesituasjonen.