Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibel-og-seminarhelg-opptak-aspect-ratio-16-9
Bibel-og-seminarhelg-opptak-aspect-ratio-9-16

Opptak fra bibel/seminarhelg

Nakne uten skam – om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex.

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til et samfunn der kristen seksualetikk utfordres mer og mer?

Hvordan kan vi vise til Bibelens ord om kjærlighet og seksualitet er relevant veiledning for tro og liv i vår tid?

Lytt gjerne til undervisningen av Stefan Gustavsson fra bibel/seminarhelgen 01.-02.10 med fire aktuelle temaer:

  • Den seksuelle revolusjonen – hva har den gjort med oss?
  • Et revolusjonært syn på sex
  • Å forholde seg til homofili i samfunn og relasjoner
  • Å forholde seg til transseksualitet i samfunn og relasjoner