Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

offering-427297_960_720-aspect-ratio-16-9

Gaver og givertjeneste

Økonomi

DELKs arbeid bæres i hovedsak av frivillige gaver. Vi er derfor takknemlig til alle som vil gi til arbeidet, enten gjennom fast givertjeneste eller sporadisk. (For gaver til prestenes lønn og misjon er det mulighet for skattefradrag).

Vi mottar offentlig støtte på bakgrunn av antall medlemmer. Vi er glad for dem som ønsker å melde seg inn i DELK. Ta kontakt med menighetens prest eller eldste.

Menighetens kasserer er: Lars Agnalt, Skiptvet.

Kontonummer for DELK-Østfold er: 3000.26.70832.
Vipps for DELK-Østfold: 118393
Les mer om gaver her: //www.delk.no/gaver