Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Personvern (Ostfold)

Personvernerklæring for DELK Østfold menighet
Denne personvernerklæringen gjør rede for menighetens håndtering av personopplysninger som samles inn
for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i menigheten er
daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av
personopplysninger kan gjøres til Boe Johannes Hermansen, Hovlandgata 2, 1643 Råde, mail:
boe.johannes.hermansen@delk.no, tlf. 99 61 28 22.
Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-post adresse. Disse
opplysningene er grunnlaget for rapportering av antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av
menigheten. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til medlemmer for å kunne ha en god kommunikasjon til
medlemmene. Menigheten er tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og medlemsregisteret
administreres både sentralt og lokalt i kirkesamfunnet. Når man melder seg inn i menigheten samtykker man
til at menigheten og DELK bruker personopplysninger til å sende medlemsblad, nyhets/gaveønskebrev og
annen informasjon. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.
E-post
Du kan sende e-post til oss, men alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende
sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten iht. innhold og sletter den
straks.
Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å
tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder
ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å
endre innstillinger i nettleseren.
Påmelding kurs og arrangementer
Ved påmelding til kurs og arrangementer samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger, i
tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål
enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter
egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.
Påmelding til nyhetsbrev
Ved påmelding til nyhetsbrev samler vi inn informasjon om navn og mailadresse. Disse opplysningene vil kun
bli benyttet til dette formålet. Personopplysningene vil slettes når en ber om det.
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig og nødvendig
grunnlag for slik utlevering.
Råde, 04.07.2020