Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

12. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 28. august, 2022

Gudstjeneste