Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

18. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 2022-10-09

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus

Gudstjeneste