Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

18. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 9. oktober, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus

Gudstjeneste