Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. juledag / Stefanusdagen

Østfold menighet, 26. desember, 2021

Bibelbok/tema: JulJohannes

Gudstjeneste