Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. juledag / Stefanusdagen

Østfold menighet, 2021-12-26

Bibelbok/tema: JulJohannes

Gudstjeneste