Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Allehelgensdag

Østfold menighet, 6. november, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas

Gudstjeneste