Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

3. søndag i påsketiden

Østfold menighet, 1. mai, 2022

Bibelbok/tema: PåsketidenMarkus

Gudstjeneste