Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Domssøndag / Kristi kongedag

Østfold menighet, 21. november, 2021