Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fins det mening med livet

Østfold menighet, 2. oktober, 2022

Gudstjeneste 17. søndag i treenighetstiden