Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Åpenbaringsdag

Østfold menighet, 2023-01-08

Gudstjeneste