Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Åpenbaringsdag

Østfold menighet, 8. januar, 2023

Gudstjeneste