Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi forklarelsesdag

Østfold menighet, 2023-02-12

Gudstjeneste