Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Østfold menighet, 2022-05-26

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Gudstjeneste