Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Østfold menighet, 26. mai, 2022

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Gudstjeneste