Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Livet var menneskenes lys

Østfold menighet, 2022-02-06