Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Livet var menneskenes lys

Østfold menighet, 6. februar, 2022