Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte med Morten Heum

Bjerkely menighet, 18. desember, 2022